ทดสอบและสอนการใช้งานระบบ ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา