ภาพบรรยากาศการอบรม และแนะนำระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา