ภาพบรรยากาศการอบรม และแนะนำระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่