ภาพบรรยากาศการอบรม และแนะนำระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร