ภาพบรรยากาศการอบรม และแนะนำระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ โรงแรม ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์