ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช