ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี