อบรมการใช้งานระบบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย