ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

วันที่ข่าว 23 พฤษภาคม 2019

ประชุมเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

หัวข้อในการจัดประชุม

  1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ
  2. พัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประชุม (สมาคม/โรงเรียน) ได้โดย คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานประชุม (บริษัท/สถานประกอบการ) ได้โดย คลิกที่นี่ 

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ 

นางสาววริยา รอดจันทร์ หรือ นายกิตติธัช แตงอ่อน

Tel.099-386-1874

E.mail : codedthai@gmail.com, kittithat.taeng.on@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/codedresearch