ข่าวสารกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ (23 พฤษภาคม 2019)

หัวข้อการประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ และพัฒนาหลักสูตรกลาง เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ (29 มิถุนายน 2017)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมลงนามความร่วมมือ...