สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
0 คน
วันที่ประกาศ :
05 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
รับสมัครพนักงานทำนมถั่วเหลือง และ พุดดิ้งมะพร้าว
รายละเอียดงาน :
ผู้ช่วยทำนมถั่วเหลือง และ พุดดิ้งมะพร้าว
ประเภทงาน :
การผลิต
ประเภทการจ้างงาน :
งานประจำ
ตำแหน่ง :
ผลิตอื่นๆ
ค่าจ้าง :
9000 - 9000 บาท

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
  • บกพร่องทางการได้ยิน
เพศ :
เฉพาะเพศหญิง
วุฒิการศึกษา :
อ่านออกเขียนได้
อายุ :
20 - 40 ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
บัตรประชาชน . หน้าสมุดบันชี
วิธีการรับสมัคร :
-
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


  • ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) = 3
  • ING (จริยธรรม) = 4
  • TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) = 4
  • CT (การมองภาพองค์รวม) = 2
  • IU (ความเข้าใจผู้อื่น) = 2
  • CO (ความถูกต้องของงาน) = 4
  • SCT (การควบคุมตนเอง) = 3