สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
0 คน
วันที่ประกาศ :
05 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
Administation Officer (ธุรการ)
รายละเอียดงาน :
ประเภทงาน :
ธุรการ ทรัพยากรบุคคล
ประเภทการจ้างงาน :
งานเต็มเวลา
ตำแหน่ง :
ธุรการ/ การจัดการทั่วไป
ค่าจ้าง :
9000 - 12000 บาท

สวัสดิการ


 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • วันหยุดพักผ่อน
 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
 • แพทย์และพยาบาลประจำ
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานกีฬาสี
 • การฝึกอบรมในบริษัท
 • การฝึกอบรมนอกบริษัท

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
 • บกพร่องทางการได้ยิน
เพศ :
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี
อายุ :
20 - 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
รูปถ่าย. บัตรประชน. ทะเบียนบ้าน. วุฒิการศึกษา. บัตรคนพิการ
วิธีการรับสมัคร :
hr@naraiproperty.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


 • ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) = 2
 • SERV (การบริการที่ดี) = 2
 • EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) = 3
 • ING (จริยธรรม) = 2
 • AT (การคิดวิเคราะห์) = 2
 • CT (การมองภาพองค์รวม) = 2
 • INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) = 4
 • CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) = 2
 • IU (ความเข้าใจผู้อื่น) = 2
 • OA (ความเข้าใจองค์กร) = 3
 • CO (ความถูกต้องของงาน) = 4
 • FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) = 2
 • SCT (การควบคุมตนเอง) = 3