สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
2 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
0 คน
วันที่ประกาศ :
05 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดและการขาย 2 อัตรา
รายละเอียดงาน :
ให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้สนใจ . ทำใบเสนอราคา และสามารถใช้ word.excel ได้คล่อง หรือหากสามารถโปรแกรมออกแบบกราฟฟิคได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9.00-17.30 น.
ประเภทงาน :
ขาย บริการลูกค้า
ประเภทการจ้างงาน :
งานเต็มเวลา
ตำแหน่ง :
พนักงานบริการลูกค้า
ค่าจ้าง :
9000 - 12000 บาท

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
 • บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
เพศ :
เฉพาะเพศหญิง
วุฒิการศึกษา :
ไม่ได้รับการศึกษา
อายุ :
- ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
รูปถ่ายเต็มตัว พร้อมประวัติการศึกษา หรือประสพการณ์การทำงาน โดยละเอียดมาที่ p_glasswork@yahoo.com
วิธีการรับสมัคร :
ตั้งแต่วันที่ 29-4-2559 เป็นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


 • ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) = 2
 • SERV (การบริการที่ดี) = 3
 • EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) = 1
 • TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) = 3
 • AT (การคิดวิเคราะห์) = 1
 • DEV (การพัฒนาศักยภาพคน) = 1
 • CS (การเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม) = 1
 • IU (ความเข้าใจผู้อื่น) = 2
 • PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) = 1
 • CO (ความถูกต้องของงาน) = 2
 • FLX (ความยืดหยุ่นผ่อนปรน) = 1
 • SCT (การควบคุมตนเอง) = 2