สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
0 คน
วันที่ประกาศ :
05 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่กราฟฟิค
รายละเอียดงาน :
1.ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,สื่อ Grent,Banner Website 2.สามารถเพิ่มเติมการทำ 3D ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเภทงาน :
ออกแบบ
ประเภทการจ้างงาน :
งานประจำ
ตำแหน่ง :
กราฟิก
ค่าจ้าง :
- บาท

สวัสดิการ


 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อน
 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เงินช่วยเหลือการเสียชีวิต
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิสชั่น
 • ของขวัญวันปีใหม่
 • การฝึกอบรมในบริษัท
 • การฝึกอบรมนอกบริษัท

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
เพศ :
เฉพาะเพศชาย
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี
อายุ :
20 - 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
-
วิธีการรับสมัคร :
-
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


 • ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) = 2
 • EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) = 3
 • AT (การคิดวิเคราะห์) = 2
 • CI (ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) = 3
 • AQ (สุนทรียภาพทางศิลปะ) = 4