สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
0 คน
วันที่ประกาศ :
05 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
เปิดรับสมัครพนักงานแม่บ้านหรือคนดูแลสวน
รายละเอียดงาน :
-
ประเภทงาน :
บริการเฉพาะทาง
ประเภทการจ้างงาน :
งานประจำ
ตำแหน่ง :
พนักงานดูแลความสะอาด
ค่าจ้าง :
9000 - 9000 บาท

สวัสดิการ


 • ประกันสังคม
 • รถรับส่งประจำทาง
 • วันหยุดพักผ่อน
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานกีฬาสี
 • ของขวัญวันปีใหม่
 • การฝึกอบรมในบริษัท
 • การฝึกอบรมนอกบริษัท

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
เพศ :
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา :
อ่านออกเขียนได้
อายุ :
20 - 45 ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 รูป
วิธีการรับสมัคร :
สมัครด้วยตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


 • ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) = 2
 • SERV (การบริการที่ดี) = 2
 • EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) = 1
 • AT (การคิดวิเคราะห์) = 1
 • CT (การมองภาพองค์รวม) = 1
 • PROAC (การดำเนินการเชิงรุก) = 1
 • SCT (การควบคุมตนเอง) = 2