สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
0 คน
วันที่ประกาศ :
19 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
พนักงานประจำสำนักงาน/ฝ่ายผลิต
รายละเอียดงาน :
ประเภทงาน :
การผลิต
ประเภทการจ้างงาน :
งานชั่วคราว
ตำแหน่ง :
ผลิตทั่วไป
ค่าจ้าง :
- บาท

สวัสดิการ


 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อน
 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เงินท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าอาหาร
 • การฝึกอบรมในบริษัท
 • การฝึกอบรมนอกบริษัท

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
 • บกพร่องทางการเห็น
 • บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
เพศ :
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา :
ไม่ได้รับการศึกษา
อายุ :
- ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
-
วิธีการรับสมัคร :
ส่งข้อมูลทาง E - mail
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


 • ACH (การมุ่งผลสัมฤทธิ์) = 3
 • ING (จริยธรรม) = 4
 • TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) = 4
 • CT (การมองภาพองค์รวม) = 2
 • IU (ความเข้าใจผู้อื่น) = 2
 • CO (ความถูกต้องของงาน) = 4
 • SCT (การควบคุมตนเอง) = 3