สถานะ :
เปิดรับสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ :
1 อัตรา
จำนวนผู้สมัคร :
3 คน
วันที่ประกาศ :
24 มิถุนายน 2019

ข้อมูลรายละเอียดงาน


หัวข้องาน :
รับสมัครผู้พัฒนาระบบ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน :
สามารถพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP, SQL, JavaScript และ CSS ได้
ประเภทงาน :
ไอที
ประเภทการจ้างงาน :
งานประจำ
ตำแหน่ง :
โปรแกรมเมอร์
ค่าจ้าง :
- บาท

สวัสดิการ


  • ประกันสังคม
  • วันหยุดพักผ่อน

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครงาน


ประเภทความพิการ :
  • บกพร่องทางการได้ยิน
  • บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
เพศ :
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
อายุ :
0 - 30 ปี
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
-
วิธีการรับสมัคร :
-
ข้อมูลเพิ่มเติม :
-

สมรรถนะสำหรับตำแหน่ง


  • EXP (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ) = 2
  • TW (ความร่วมแรงร่วมใจ) = 3
  • AT (การคิดวิเคราะห์) = 3
  • INF (การสืบเสาะหาข้อมูล) = 4
  • CO (ความถูกต้องของงาน) = 3