ค้นหางาน

Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการอื่นๆ/ บุคคลอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : D2
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : 9,000 - 11,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า
จำนวนที่เปิดรับ : 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เงินเดือน : 9,000 - 13,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เงินเดือน : 9,000 - 15,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บ.ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด
ตำแหน่ง : ผลิตทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการอื่นๆ บุคคลอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
ตำแหน่ง : ผลิตทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : บัญชีอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร