ค้นหางาน

Logo company
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด
ตำแหน่ง : จัดซื้อ จัดหา
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : ไอทีซัพพอร์ต
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 15,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด
ตำแหน่ง : ธุรการอื่นๆ/ บุคคลอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท พี.วี.ที. แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ตำแหน่ง : อื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : บริหารค่าจ้าง/บริหารผลตอบแทน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : หจก.ยูไนเต็ตเทรดเดอร์ (1994)
ตำแหน่ง : ผลิตทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : ธุรการ /การจัดการทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เงินเดือน : 9,000 - 15,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลเบกซ์ ไทย จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการอื่นๆ บุคคลอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เทรชเซอรี่ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลเบกซ์ ไทย จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลความสะอาด
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร