ค้นหางาน

Logo company
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลสายไหม
ตำแหน่ง : อื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลความสะอาด
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 17 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการ การจัดการทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เงินเดือน : 13,000 - 13,000 บาท
วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
ตำแหน่ง : ขนส่งอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เงินเดือน : 13,000 - 13,000 บาท
วันที่ประกาศ : 16 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรรมไฟฟ้า
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด
ตำแหน่ง : หน้าที่ห้อง lab (food science)
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ธุรการ การจัดการทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เงินเดือน : 9,000 - 13,000 บาท
วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ตำแหน่ง : อื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 5 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ตำแหน่ง : Call Center
จำนวนที่เปิดรับ : 4 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2018
สถานะ : เปิดรับสมัคร