ค้นหางาน

Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท พี.วี.ที. แอนด์ ที.พลาส จำกัด
ตำแหน่ง : ผลิตทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : ตะนาวศรีไก่ไทย
ตำแหน่ง : อื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 บาท
วันที่ประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : Hana Soymilk
ตำแหน่ง : ผลิตอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการ/ การจัดการทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : ร้านกาแฟ
ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เงินเดือน : น้อยกว่า 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : กราฟิก
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : ร้านกาแฟ
ตำแหน่ง : อื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : น้อยกว่า 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย)จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานดูแลความสะอาด
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : Trophy and Sign
ตำแหน่ง : พนักงานบริการลูกค้า
จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ไม่ได้รับการศึกษา
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 บาท
วันที่ประกาศ : 05 กุมภาพันธ์ 2020
สถานะ : เปิดรับสมัคร