ค้นหางาน

Logo company
ชื่อบริษัท : PORTALPOLIS CO.,LTD
ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 24 มิถุนายน 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท ริโซ่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่ง : ผลิตทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 บาท
วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานคลังสินค้า
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 17,000 บาท
วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : ปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : ปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ตำแหน่ง : ธุรการ/ การจัดการทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา :
เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : INTERCON BIZ CONSULTANT
ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา :
เงินเดือน : 21,000 - 27,000 บาท
วันที่ประกาศ : 08 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแม่บ้าน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 บาท
วันที่ประกาศ : 08 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอนด์สปา
ตำแหน่ง : อื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : อ่านออกเขียนได้
เงินเดือน : 9,000 - 0 บาท
วันที่ประกาศ : 07 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 บาท
วันที่ประกาศ : 07 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร
Logo company
ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา :
เงินเดือน : 9,000 - 15,000 บาท
วันที่ประกาศ : 07 กุมภาพันธ์ 2019
สถานะ : เปิดรับสมัคร