ติดต่อเรา

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ผู้ประสานงานโครงการ : 
Tel.099-386-1874  Email : codedthai@gmail.com Facebook : www.facebook.com/codedresearch