ติดต่อเรา

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง6) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ผู้ประสานงานโครงการ : นายกิตติธัช แตงอ่อน

                                    Tel.099-386-1874       E.mail : codedthai@gmail.com, kittithat.taeng.on@gmail.com
                                     Facebook : www.facebook.com/codedresearch